Как протича?

Тук ще ти разкажем повече за процеса по записване за Work And Travel програмите и какви са особеностите, за които трябва да внимаваш.

Процесът по организирането на бригадата преминава през 8 етапа.

k
1. Записване за програмата
2. Избор на работна оферта
w
3. Явяване на работно интервю
R
4. Работно разрешително
5. Визово интервю
6. Издаване на самолетен билет
7. Заминаване на бригада
8. Връщане от бригада

Записване за програмата

Представянето на програмата и концепцията й от страна на агенциите-посредници е най-ключовата стъпка по грабването на вниманието на всеки един участник. След като внимателно са обяснени детайлите по участието в Work and Travel USA, желаещите подписват договор с агенцията, която са избрали.

Добре е да се отдели необходимото време и да се прочетат внимателно условията на договора, който касае важни условия и срокове, права и задължения на страните.
Обикновено, при записване агенциите изискват документ за самоличност и документ за студентски статут. При подписване на договор или в рамките на няколко дни след това се плаща депозит, който е първата вноска от таксата за програмата.

 

Избор на работна оферта

След редица срещи, консултации и разговори, идва ред на една от най-вълнуващите и важни стъпки, а именно избора на щат и работодател в САЩ. Вземайки предвид предпочитанията, уменията и опита на студентите, агенциите предлагат набор от разнообразни работни оферти. Всеки участник има възможност да реши къде да отиде и за каква позиция да кандидатства, съобразявайки се със своите искания, желания и опит, съвети от приятели.

 

Явяване на работно интервю

Обикновено интервюта за работа се провеждат от началото на декември, до около края на март, началото на април месец. Работните интервюта са няколко вида:

 • Дистанционно интервю посредством платформа като Skype; този тип интервюта най-често се правят от по-малки работодатели, които наемат по-малък брой хора и за които е по-изгодно да не пътуват до Европа. За същите, студентите се записват в зависимост от това дали работодателите, които провеждат Skype интервютата им допадат или пък от друга страна – ако участниците се притесняват от среща face-to-face.
 • Интервю, провеждано от служители на спонсориращата агенция, които представляват няколко работодателя и интервюират от тяхно име. Работещите за различните спонсори хора са с дългогодишен опит в работата със студенти, като умеят да предразположат, обяснят подробно и да консултират кандидатите.
 • Интервю с директни работодатели – провеждат се директно от собствениците на компаниите, за които може да се работи или със служители на позиции като HR-и, управители и прочие. Този тип интервюта са силно предпочитани, поради факта, че студентите се запознават директно с хората, с които им предстои работят цяло лято. По този начин участниците се чувстват по-сигурни и информирани относно мястото и работодателя, при който отиват.

 Във връзка с продължаващата пандемия на COVID-19 и възможността от възникване на ограничения във връзка с нея, се очаква всички интервюта за работа и тази година да се провеждат в онлайн формат.

Работно разрешително

След успешно работно интервю и приемане на работната оферта, идва ред на издаването на най-важния документ, а именно работното разрешително DS-2019. Без този документ е невъзможно да се кандидатства за студентската виза J1, както и да се работи в САЩ. Документът представлява поименен формуляр, който съдържа следната информация:

 • Лични данни на студента
 • Спонсориращата организация, посредством която заминава студента
 • Къде ще работи студентът
 • Фиксирани начална и крайна дата за разрешение за работа в САЩ.
 • Уникален идентификационен номер, с който студентът е регистриран в системата на Държавния департамент на САЩ SEVIS.

За да бъде издаден DS-2019, следва да бъдат заплатени таксите по програмата към агенцията, както и таксата към службите на SEVIS. Сроковете за издаване на DS-2019 са различни при различните агенции (най-вече зависи от спонсорите), като може да варира от 10 дни до около 3-4 седмици в по-натоварените периоди.

Документите, които се изискват за издаване на работно разрешително варират в зависимост от спонсора, но най-общо са следните:

 • Документ за студентски статут
 • Документ за ниво владеене на английски
 • Валиден международен паспорт
 • Снимка

Различните спонсори имат различни формуляри или изисквания за това как трябва да бъде предоставена дадена информация. Има спонсори, които изискват допълнителни неща като: свидетелство за съдимост, документ за наличие на определена сума ( 1000-2000 долара), академична справка и др.

*Началната и крайна дата на работното разрешително са съобразени с датите на работната оферта, с условието за не по-късно приключване на работния процес от края на м. септември, както и с максималния срок за работа от 4 месеца. Да кажем, ако началната дата на работната оферта е 15.05., то крайната, до която може да се работи е 15.09. В случай, че участникът ще започне работа от 15.06 например, то същият може да работи най-късно до 30.09.

Визово интервю

Веднъж издаден, така нареченият на кратко DS, следва да подготовка и събирането на документите, нужни за явяване на интервю за виза J1 в посолството на съответната страна. За да се яви студент на интервю са нужни:

 • Международен паспорт, валиден минимум до края на календарната година на заминаване
 • Работно разрешително DS-2019
 • Уверение за записан летен семестър в университета
 • Академична справка или студентска книжа (или и двете, в зависимост от университета, в който се обучава студента)
 • Потвърждение от УниКредит Булбанк за заплатена такса за визово интервю в размер на 160 щатски долара ( MRV fee)
 • Снимка за виза в електронен и хартиен вариант.

Някои агенции провеждат изключително сериозна подготовка за явяването на визовото интервю. Освен насоки относно това, какви въпроси може да зададе интервюиращият консул в Посолството на САЩ. Така наречените ориентации са значителна стъпка по подготовката за самото интервю, тъй като студентите биват запознати и подготвени внимателно с целия процес стъпка по стъпка – от влизането през вратите на Консулството до получаването на визата.

 

Ето и информация от консулството на САЩ в България за това, на какви условия и изисквания трябва да отговарят студентите:

Профил на успешния кандидат за лятна бригада

 

 • Кандидатът трябва да владее добре английски език, да има добър академичен успех, да бъде приветлив и съобразителен.
 • В програмата за лятна бригада могат да участват само студенти редовно обучение в акредитирани университети/колежи
 • Повторно кандидатстващите са добре дошли. Участниците в програмата от предходни години нямат гаранция, че бъдещото им кандидатстване ще бъде успешно.
 • Всеки кандидат трябва да може да демонстрира пред интервюиращия консул, че той/тя ще се завърне в България след приключване на програмата. Могат да кандидатстват и студенти първа и последна година, но за тях ще е по-трудно да покажат достатъчно връзки с България. По-малко от една година в университета не може да се счита за достатъчно значима инвестиция при образованието на даден кандидат, от гледна точка изграждане на връзки с България.  По същия начин, студенти, на които им предстои само „Държавен изпит”, който съответно може да бъде отложен с няколко години, също биха имали затруднение да убедят консулския служител, че са  добросъвестни студенти с достатъчни връзки с България.
 • Студенти задочно обучение, както и тези, които посещават професионални/с дистанционно обучение училища и средни училища за възрастни, не отговарят на изискванията за участие в програмата за студентска бригада.
 • Въпреки, че не съществуват формални ограничения за възрастта на участниците, кандидатите, които не са на нормална студентска възраст ще подлежат на по-строг контрол.

Издаване на самолетен билет

След успешно преминаване на визовото интервю, идва момент за подбирането на подходяща и изгодна оферта за самолетен билет. Абсолютно задължително е самолетният билет да е двупосочен с дата за връщане, като в някои агенции в България има опция за т.нар. „студентска тарифа“, която позволява гъвкава смяна на датата за връщане, спрямо плановете на участника за пътуване и д.р.

 

Заминаване на бригада

Определено най-вълнуващата част от участието в програмата е самото заминаване. От изключителна важност е да се отнесете отговорно към следните детайли:

 • Носете в себе си паспорта с издадената виза, като направи негови копия и ги разпредели в ръчния си багаж, както и в чекирания.
 • Носете в себе си работното си разрешително, като „правилото“ за копие на визата се прилага и тук
  Регистрирайте се в системата на SEVIS до 9 дни след пристигане в САЩ по начин, определен от конкретната спонсорираща организация. Най-често това става чрез провеждане на телефонен разговор с представител на упоменатата вече система.
 • Подайте документи за издаване на Социално-осигурителен номер (Social Security Number или SSN), който е абсолютно задължителен за всички постоянни или временно пребиваващи жители на САЩ. Препоръчително е документи за SSN да се подават 3-4 работни дни след регистрацията в SEVIS, за да има достатъчно технологично време да се активира статуса на студента след пристигането му в САЩ.

 

Връщане от бригада

Да, и това време ще дойде. И вероятно ще бъде много емоционално. За връщането е добре студентите да се свържат с българската агенция достатъчно рано, в случай че се налагат промени по датата на самолетния билет – добре е това да стане още през август ако е възможно.
Друго задължително е да се остави адрес в България на работодателя, на който той може да изпрати последни чекове, чекове за депозит на настаняване, бонуси за края на сезона или данъчния формуляр W2.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА…

Какво е бригада?

Какви са етапите на бригадата в САЩ

Агенциите за бригада

Агенции за бригада в САЩ

Изкарването на пари на бригада

Колко пари се изкарват на бригада в САЩ