Добра новина! Вече можете да подновите Вашата B1/B2 или C1/D виза по дроп бокс, ако предишната е изтекла преди по-малко от 24 месеца!


Ако Ви е била издадена B1/B2 или C1/D виза с пълна валидност, която е изтекла преди не повече от 24 месеца, вече може да отговаряте на изискванията за подновяване на визата без интервю. (Досега само кандидати, чиято виза е изтекла в рамките на 12 месеца можеха да подават молба без интервю.) Тази политика е в сила до 31 декември 2020 г.
За пълен списък с изискванията и стъпките в процеса на кандидатстване -> https://ustraveldocs.com/bg_bg/bg-niv-visarenew.asp