С решение на Държавния департамент на САЩ от 11.03.2021 г. се облекчават условията за кандидатстване за определени категории неимигрански визи по процедура Drop Box (кандидастване по документи, без явяване на интервю).

На база на това решение право да използват Drop Box процедура имат всички кандидати, които са имали виза от същия тип, която все още е валидна или е изтекла преди по-малко от 48 месеца, вместо 24 месеца, каквото беше условието досега.

Валидността на това решение е до 31.12.2021г., като то цели да улесни кандидатстването за неимигрантски визи в условията на пандемия.

Drop Box процедура за кандидатстване за американска виза може да се прилага при
следните групи кандидати:

 1. Кандидатстващи за пръв път или за подновяване на виза лица на възраст 80 и повече години, които са български граждани или чуждестранни граждани пребиваващи
  постоянно в България;
 2. Кандидатстващи за пръв път или за подновяване на виза лица на възраст под 14 години, които са български граждани или чуждестранни граждани пребиваващи постоянно в България и пътуват с двамата си родители – притежатели на валидна виза, зелена карта или американски паспорт.
 3. Кандидати, които желаят да подновят виза в една от следните категории: B1/B2 или C1/D и отговарят на всички изисквания по-долу:
 • Предишната виза е издадена от Консулството на САЩ в София след 31 октомври 2007 г;
 • Предишната виза е все още валидна или е изтекла преди по-малко от 48 месеца;
 • Предишната виза е била издадена с максималната валидност от 120 месеца;
 • Кандидатът подновява виза от същата визова категория като предишната;
 • Кандидатът е български гражданин или чуждестранен гражданин, постоянно пребиваващ в България;
 • Ако кандидатът някога е имал отказ на виза, той е бил за същата категория, за която кандидатства сега, и визата е била в последствие издадена;
 • Предходната виза не е била отменена или отнета;
 • Предходната виза не е била изгубена или открадната;
 • Кандидатът е спазвал имиграционните закони и разпоредби при предходните си посещения в СА.