Валидността на бележките за платена такса за виза (известна като MRV такса), която по правило е 365 дни, сега се удължава до 30 септември 2023 г.


Консулството на САЩ в България все още не е в състояние предлага рутинните си визови услуги. Към момента се провеждат интервюта за визи само в случай, че пътуването до САЩ е от спешен или хуманитарен характер. Тъй като има много кандидати, които са платили таксата за обработка на заявления за виза и все още чакат да си насрочат интервю, Консулството на САЩ удължава валидността на квитанциите, за да се даде възможност на всички кандидати, които не са успели да си насрочат интервю, да могат да използват платената такса, когато регулярните визови услуги бъдат възстановени.