Какво представлява Work and Travel USA?

Work and Travel USA е възможност само за студенти за 5-месечен културен обмен в САЩ. Заминаването се осъществява между началото на май и средата юни, а работният сезон приключва най-късно до края на септември. Судентите работят в сферата на туризма, като заемат сезонни позиции. Работата е съсредоточена в ресторанти, хотели, национални и увеселителни паркове и пр. Участниците се срещат с хора от различни краища на света и обогатяват познанията си за американската култура и начин на живот.

Несъмнено, студентските години бележат началото на един нов етап в живота на човек. Започваме университет, намираме първата си работа, преместваме се в друг, по-голям град.

Наред с големите предизвикателства, студентството предлага възможност за изживяване на едно от най-големите приключения, за които всеки млад човек може да помисли, а именно така наречените „бригади в САЩ“ или програмата Work and Travel USA.
Work and Travel USA, или за по-кратко WAT е възможност за до 5-месечен културен обмен в „страната на неограничените възможности “. Програмата е изцяло съобразена с летните университетски ваканции, за да не попречи на процеса на обучение на студентите.

Заминаването се осъществява между началото на м. май и средата на м. юни, а работният сезон приключва най-късно до края на м. септември. Така нареченият “туристически период” може да продължи до края на м. октомври.

По време на престоя си в САЩ, студентите работят в сферата на туризма, като заемат сезонни позиции. Работата е съсредоточена в ресторанти, хотели, национални и увеселителни паркове, туристически магазинчета и пр.

Работейки по подобни места, бригадирите се срещат с хора от различни краища на Америка и по този начин обогатяват познанията си за американската култура и начин на живот.

Какви са ползите за участие в програмата?

Заминаване за другия край на света определено трябва да си струва. Точно поради тази причина, замисълът на програмата Work and Travel USA съдържа в себе си множество ползи за личностно развитие, както и носи безброй положителни емоции.

 

Бидейки участник, всеки студент има възможност да:

– развие нивото на уменията си по английски език

– да се запознае с хора от цял свят, обогатявайки общата си култура и социалните си контакти

– придобие трудов стаж при чуждестранни работодатели, който макар и да е нискоквалифициран, стои открояващо в CV-то

– да придобие допълнителен доход предвид коректното и високо заплащане в САЩ

– да посети известни дестинации, виждани само на малкия и голям екран

– да предизвика себе си, своите възможности както и да промени навиците си, приспособявайки се към тотално различни среда, начин и темпо на ежедневие

 Участниците в Work and Travel USA се радват на много ползи от програмата за бъдещето им развитие!

Кой може да участва?

Изискванията за участие, определени от Държавния департамент на САЩ са следните:

– студентите да се обучават в редовна форма на обучение

– да са на възраст над 18 и под 28 години

– минимум средно ниво на английски език, за да успяват участниците да комуникират свободно и успешно с местните

Също така, задължително условие за явяване на интервю за J1 виза, е студентите да са завършили зимния семестър от текущата академична година. Целта на програмата е културен обмен за студенти, които са в процес на обучение редовна форма в страна, в която са избрали да посещават университет. Точно поради тази причина, целите, сроковете и времетраенето на програмата са организирани така, че да не попречат на образованието на участниците.

Често срещан въпрос е „Мога ли да участвам ако имам роднини в САЩ?“. От значение е какви са родствените връзки с хората, които са в Америка, по какъв начин са се установили там и т.н., но със сигурност членове на семейството там не означават забрана за бригада.

Друг въпрос, който вълнува много студенти е дали това, че са участвали в лотарията за “Зелена карта” (Green Card Lottery), ще попречи на получаването им на виза. Добрата новина е, че това категорично не е проблем за кандидатстване по бригадата.

 В Work and Travel USA може да участват само студенти редовно обучение.

Колко струва бригадата в Америка

Колко струва едно заминаване?

Основните разходи по програмата се свеждат до:

– заплащането на услугата за съдействие, консултиране и подготовка на документите от страна на спонсориращата организация и агенцията-посредник

– самолетните билети

– административните такси към посолството на САЩ в България и към държавната система SEVIS

– джобни пари за първите седмици в Америка

 

Услугите, които спонсориращите организации и агенциите-посредници предлагат са следните:

• обработка на документите на всеки един студент

• Организиране на интервюта с американски работодатели

• Проверка и верифициране на работната оферта (ако я е намерил сам) спрямо изискванията на Държавния департамент на САЩ

• подготовка за работно и визово интервю DS 2019 – абсолютно задължителен документ за разрешение за работа в САЩ

• Издаване на работно разрешително

• Запазване на дата и час за визово интервю и внасяне на документите за виза в Американското консулство• Здравна застраховка

• издаване на самолетните билети

• консултиране относно детайли преди, по време и след заминаването

• Съдействие при проблеми и спешни случаи по време на престоя в САЩ

• 24/7 линия за спешни ситуации, възникнали в САЩ

 

Освен по-горе изброените базови и задължителни услуги, някои агенции предлагат и доста по-голям набор от услуги, за да улеснят процеса на клиентите си като например:

• Попълване на формуляра за кандидатстване за виза

• Доставяне на паспорта с визата след интервюто до офиса, в който е записан студентът

• Медицинска застраховка, която покрива не само работния период, а и туристическите дни

• На места медицинската застраховка е за пълни 5 месеца, каквато е максимално допустимата продължителност на програмата

 

Цена на програмата

Агенциите на пазара в България предлагат приблизително сходни цени по програмата, в зависимост от големината на компанията, търсенето и качеството на услугите. Ориентировъчно, ако студент реши да се запише на бригада, заминавайки с оферта от американски спонсор, цените варират около $1100-$1200 щатски долара. В случай, че участникът желае да предостави по един или друг начин собствено намерена оферта при работодател в Америка, то цените на програмата са между $800 и $900 щатски долара. Разбира се, програмната такса се заплаща поетапно, спрямо сроковете упоменати в договорите, които участниците подписват с агенцията.

 

Самолетни билети до Америка

Следващият по-голям разход е този за двупосочния самолетен билет от България до САЩ и обратно. Цените на билетите зависят на първо място от дестинацията, до която ще се лети. На най-ниски цени са билетите до големите летища в градовете по Източното Крайбрежие (Бостън, Ню Йорк, Вашингтон и т.н.)- около 1400-1500 лв. за двете посоки.

Респективно, сумите за билетите нарастват колкото по-далечна от Европа е крайната точка в САЩ. Най-високи са цените за билетите до Аляска, поради факта, че прекачванията са повече, като сумата може да достигне до 2000лв. за двете посоки.

 

Интервю за американска виза

Таксата за явяване на интервю за J1 виза, в посолството на САЩ в България, е левовата равностойност на 160 щатски долара спрямо курса, определен от самата институция. Веднъж заплатена, сумата е невъзвръщаема. За сметка на това, платежният документ за нея може да бъде преотстъпен на друго лице или използван до 1 година след заплащането му.

 

Такса SEVIS

SEVIS таксата е последният задължителен разход на стойност 35 щатски долара, като същата е невъзвръщаема. Представлява такса към щатската правителствената система SEVIS, която управлява/разглежда данните и процесите на кандидатстване за неимигрантски визи.

 

Джобни за бригада

По отношение на джобните, съветът на агенциите е всеки студент да приготви около $1500. Времето от момента на пристигане в САЩ до първия чек от работодателя често е около две седмици. Поради тази причина е хубаво участниците да разполагат с достатъчно пари за първоначалните си разходи.

 

Застраховка

Агенциите масово предлагат и допълнителна услуга към цената на програмата, която е опционална, а именно – застраховка. В случай, че по дадена причина заминаването стане невъзможно (доброволен отказ, отказ на виза и др.), различните условия на договорите определят неустойки от сумата по програмата. За да бъдат студентите облекчени откъм финансови загуби, се предлагат и така наречените „застраховки“, като техните цени варират между 100-200 долара.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА…

Етапите на програмата

Какви са етапите на бригадата в САЩ

Агенциите за бригада

Агенции за бригада в САЩ

Изкарването на пари на бригада

Колко пари се изкарват на бригада в САЩ