Work and travel Агенции

Happy World

Това е една от най-новите агенции в България, създадена е едва преди няколко години. Няма информация на сайта им за това с кой американски спонсор работят.

Предлагат програмата в три варианта: Self-arranged, Full placement и Premium placement. Цената на Premium опцията е най-висока и дава възможност за избор на оферти в дестинации като Nantucket, Cape Cod, New York и California.

Агенцията работи с няколко от по-малките американски спонсори – Geovisions, CICD и др. Прави впечатление, че на сайта им има много позиции за спасители на басейни.

Цената на всички варианти на програмата включва стандартните услуги по Work and Travel, като липсва информация дали предлагат възможност за допълнителна гаранция при отказ на виза или отказ от програмата.

Агенцията има един офис в София.

Научете повече