CIEE Work & Travel USA предлага стипендия за програмата Work and Travel USA за студент в неравностойно социално или финансово положение, който учи в университет в редовна форма на обучение и владее английски език на основно ниво. Стипендията включва:

  • Такса за програмата;
  • Такса за работна оферта;
  • Медицинска застраховка;
  • Такса Sevis;
  • Такса за визово интервю в U.S. Embassy;
  • Двупосочни полети до САЩ и обратно;
  • $500, които да покрият разходи на студента до неговата първа заплата.

Срок: 15 януари. Не пропускай тази възможност!